Tumblelog by Soup.io
 • makemeabnormal
 • Najada
 • samolot
 • muerto
 • wilcza
 • kitek84
 • pps
 • tasovicz
 • mstaniszewski
 • drauga
 • dtvie
 • llooll
 • Ministrant
 • weakchick
 • buzzkill
 • lepsze-internety
 • woderwoman
 • svartedauden
 • christopher-walken
 • prooo
 • 18alexa18
 • illusorium
 • sherwood
 • inkwizytor
 • Lilak
 • polgarra
 • shadowshow
 • nihilquest
 • jackarma
 • sarcasmbemyguide
 • bestseller
 • Goat
 • qbshtall
 • miranda25
 • schwarzrotes
 • branislava
 • fizzygood
 • dyspnea
 • lubiew0
 • wisniakowska
 • nettle-carrier
 • diable
 • MitreSquareMurder
 • zlewkizpolewki
 • RabidZombieHamster
 • infinitenoise
 • rasko
 • irmavep
 • minime
 • arseniansodu
 • 666jesus666
 • ludek
 • ioiooo
 • evelinis
 • olamiko
 • ClockworkWonderland
 • polaparis
 • zurial
 • gundame
 • silence24
 • PanLeszard
 • dragonaut
 • thebich
 • Pornobalken
 • AbbaPater
 • trstnx
 • avaritia
 • stalkermarcus
 • ernalette
 • oeffoeff
 • adabsurdum1
 • ALF-Fighter
 • dableu
 • gug
 • hiran
 • thirdapril
 • flitterempire
 • debilu
 • angelsdemon
 • fluokid
 • robxcoxchcesz
 • datbis
 • whovianx
 • guyver
 • darthsadic
 • xrayboy
 • orangeugarte
 • Krebs
 • Fflex
 • myu
 • therivernymph
 • Americanlover
 • pikolokolo
 • greendaemon
 • hormeza
 • effodienssepulcrum
 • STYLTE
 • obsidiandreams
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
3914 9897
Reposted fromgreensky greensky viapassingbird passingbird
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viawujcioBat wujcioBat
Reposted fromfungi fungi viatimmoe timmoe
8651 7121 500
Reposted fromtfu tfu viawujcioBat wujcioBat
9290 973c
Reposted fromsosna sosna viapoolun poolun
2967 d0e1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatimmoe timmoe
4513 650a
Reposted fromidiod idiod viawujcioBat wujcioBat
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viakokoloko kokoloko
1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viamuccia muccia
9271 6421 500
Reposted fromsosna sosna viatimmoe timmoe
Ants put together a gecko from scratch
Reposted fromgeo404 geo404 viabladzik bladzik
9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Reposted fromatnervesend atnervesend viabladzik bladzik
1240 602c 500
Reposted fromtfu tfu viabladzik bladzik
4126 ce0b 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viabladzik bladzik
0708 2b50
8808 8d03 500
Reposted fromkelu kelu viafancy-claps fancy-claps
6583 db81 500
Reposted frombestform bestform viaCaptain-Chaos Captain-Chaos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl